Säästva renoveerimise koolitused Tartus ja Viljandis

Teen heale asjale reklaami, loodame ise ka mõnele neist minna…

TARTUS: 19. novembril kell 10.00 töötuba “PUITPÕRANDAD JA -TREPID” Vahur Kõrbe juhendamisel. Osalejad saavad juhiseid puitpõrandate ja puittreppide korrastamiseks ja hooldamiseks. Toimumiskoht Marta tn 1, osalustasu 5 eurot. 
19. novembril kell 14.00 loeng “MAJA HOOLDAMINE” Hea Maja Poe saalis Pepleri tn 32. Loengul antakse ülevaade esmastest maja hooldustöödest, mis aitavad vältida maja lagunemist. Tutvustatakse, mida sisaldab maja hooldusraamat. Kaasa võib võtta fotosid oma kodu puhul esinevatest (hooldus)probleemidest (nt niiskus maja välisfassaadil jms), tekkinud küsimustele proovitakse spetsialistide abil leida vastused. Loeng on osalejatele tasuta, selle läbiviimist toetab kohaliku omaalgatuse programm.

Lisaks selguvad lähiajal veel mitme loengu ja töötoa kuupäevad: puitvoodriga puitmaja restaureerimine, akende restaureerimine, traditsioonilised krohvid.

Karlova Selts ja SRIK Tartu Ühendus viivad novembris läbi ka koolitussarja ajalooliste interjöörimaalingute taastamisest. Tegevused algavad šabloonide, fotode jm info kogumisega Karlova kodudes olevatest ajaloolistest seina- ja laemaalingutest. Palume kõigil ajaloolistest maalingutest teada anda Hea Maja Poele või SRIK-ile!

Lisaks räägitakse maalingute restaureerimisest järgmistel koolitustel (vajalik eelregistreerimine):
14. novembril kell 18.00 krohviparanduste ja pinna ettevalmistuse töötuba, juhendavad Jüri Reemann (SRIK) ja Kristiina Ribelus (OÜ Tartu Restauraator), toimumiskoht Marta tn 1. Osalustasu 5 eurot.
15. novembril kell 18.00 Heli Tuksami loeng ajaloolistest maalingutest interjööris ja nende taastamisest, toimumiskoht Tartu Kõrgema Kunstikooli saal.
26. novembril kell 13.00 maalingute restaureerimise töötuba, juhendab Kristiina Ribelus. Toimumiskoht Marta tn 1, osalustasu 5 eurot.

VILJANDIS: Puitpõrandate ja -treppide restaureerimise, hoolduse ja viimistluse koolitus toimub 18. nov.kell 18.00 Lossi 7, rohkem infot viljandi@srik.ee või viljandisrik@gmail.com

 

ROHKEM INFOT WWW.SRIK.EE.